Text

 Vi har spesialkompetanse på håndtering av konflikter og mobbing/trakassering,

kartlegginger, lederutvikling, teambygging, arbeidsmiljø, utviklingsprosesser og kommunikasjon.


 "Målet - veien - turen"

Text

Tjenester

Text

Raknes Organisasjonspsykologi leverer organisasjonspsykologiske tjenester som:


 • Kurs, seminarer, foredrag, undervisning, kompetanseoverføring
 • Veiledning og coaching – individuelt og i grupper
 • Rådgivning
 • Kartlegginger, undersøkelser, utredninger
 • Prosessledelse og fasilitering
 • Organisasjonsutvikling – planlegging og evaluering
 • Intervensjon, oppfølgingsarbeid og gjennomføring av organisasjonsutviklingstiltak
 • Støttesamtaler og oppfølging etter kriser
Image
Raknes Organisasjonspsykologi gir deg overblikk - utsikt over Gudbrandsdalen
Text

Konflikthåndtering, mobbing og trakassering


Konflikthåndtering og håndtering av samarbeidsutfordringer er områder der vi gjennom en lang praksis har opparbeidet en meget høy kompetanse. Mobbing, trakassering, seksuell trakassering, varsel og varsling er også områder der vi har en betydelig erfaring og har opparbeidet spesielt høy kompetanse.Noen andre områder vi har lang erfaring med og høy kompetanse på:


 • Leder- og ledelsesutvikling, lederstøtte
 • Teamutvikling og lagbygging
 • Kommunikasjon, tilbakemelding
 • Vanskelige og nødvendige samtaler
 • Samarbeidstrening og samarbeidsutvikling
 • Partssamarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte
 • Arbeidsmiljøutvikling, psykososialt arbeidsmiljø, organisering
 • Organisasjonskultur og klima, klima for kreativitet
 • Stressmestring
 • Medarbeidersamtaler, - opplæring og strukturering
 • Utviklingsarbeid på organisasjons-, gruppe-, relasjons- og individnivå
 • Endrings- og omstillingsprosesser
 • Medarbeiderutvikling (personlig utvikling, motivasjon)
 • Krise- og katastrofepsykologi, psykologisk debriefing
 • Bistand i rekrutteringsprosesser
Button
Text

 "Vi har alltid tid nok, om vi bare vil bruke den rett."

(Goethe)

Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Text

Bjørn Inge Raknes

Tlf: 95 10 47 10
Epost: bi.raknes@online.no


Postadresse:

Morviksanden 18, 5124 Morvik.

 

Elise Raknes (daglig leder)

Tlf: 95 18 18 88

Epost: elise.raknes@online.no

Googlemap
Form2
Navn
Vennligst fyll inn navnefelt
E-post
Vennligst fyll ut e-postfeltet
Kommentar
Vennligst fyll ut meldingsfelt
SEND
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon