Text

 Vi har spesialkompetanse på håndtering av konflikter og mobbing/trakassering,

kartlegginger, lederutvikling, teambygging, arbeidsmiljø, utviklingsprosesser og kommunikasjon.


 "Målet - veien - turen"

Text

Kartlegging

Text

Raknes Organisasjonspsykologi AS gjennomfører ulike kartleggingsoppdrag og undersøkelser.

Dette blant annet i forhold til:

  • Konflikter og konflikthåndtering
  • Mobbing og trakassering
  • Varslingssaker
  • Arbeidsmiljø
  • Sykefravær
  • Teamfungering
  • Ledergrupper
  • Partssamarbeidet mellom ledelsen og tillitsvalgte
  • Persontyper


Text

Hovedsakelig benyttes kvalitativ metodikk (intervjuer), men karlegging kan også gjøres med kvantitativ metodikk (spørreskjema). Etter kartlegging kan det utarbeides en rapport med oppsummering, faglig vurderinger og analyser, konklusjon og anbefaling av tiltak.

 

En kartlegging gir et grunnlag for avklaringer og beslutninger vedrørende tiltak og oppfølging. Det viktigste er imidlertid en konstruktiv, målrettet, systematisk og effektiv oppfølging etter en kartlegging og rapportering. Raknes Organisasjonspsykologi AS har omfattende erfaring med diverse oppfølgingsarbeid etter kartlegginger – både på organisasjons-, gruppe-, relasjons- og individnivå.

Button
Image
Kartlegging og undersøkelser - to hender setter sammen biter i et puslespill
Text

 "Det viktigste er ikke å finne ut hvem som har rett, men hva som er rett.
(Thomas Huxley).

«Det finnes ingen evige fakta og der er ingen absolutte sannheter.»
(Friedrich Nietzsche).


Text

Bjørn Inge Raknes

Tlf: 95 10 47 10
Epost: bi.raknes@online.no


Postadresse:

Morviksanden 18, 5124 Morvik.

 

Elise Raknes (daglig leder)

Tlf: 95 18 18 88

Epost: elise.raknes@online.no

Googlemap
Form2
Navn
Vennligst fyll inn navnefelt
E-post
Vennligst fyll ut e-postfeltet
Kommentar
Vennligst fyll ut meldingsfelt
SEND
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon