Text

 Vi har spesialkompetanse på håndtering av konflikter og mobbing/trakassering,

kartlegginger, lederutvikling, teambygging, arbeidsmiljø, utviklingsprosesser og kommunikasjon.


 "Målet - veien - turen"

Text

Konflikthåndtering - Raknes har lang er faring og høy kompetanse

Text

Kort om konflikter og konflikthåndtering

Konflikter oppstår fra tid til annen, og er ikke unormalt der mennesker samhandler.

Konflikter er ikke utelukkende negativt, selv om det å være involvert i en konflikt ofte oppleves som ubehagelig og belastende.


Blir konflikten håndtert på en konstruktiv måte kan det gi positive konsekvenser som blant annet læring og utvikling, problemløsning, bedre kommunikasjon, mestringsfølelse, mer selvinnsikt, kreativitet, høyere engasjement og trivsel, bedre arbeidsmiljø og mer konstruktiv samhandling.


Mange konflikter utvikler seg til å bli destruktive, og med negative konsekvenser både for medarbeidere og ledere, arbeidsmiljø, trivsel, helse og effektivitet. Grunnen til dette kanblant annet  være at en velger ikke å gjøre noe, at det går for lang tid før en håndterer konflikten, eller at en håndterer konflikten på en uheldig måte.


I mange tilfeller vil det være en fordel å søke profesjonell bistand på et tidlig tidspunkt - blant annet for få veiledning og råd om konflikthåndtering, økt kompetanse om konflikthåndtering,

hjelp til konfliktkartlegging eller prosessuell bistand til selve konflikthåndteringen.Text

Konflikter og konflikthåndtering  - vi kan bl.a. tilby:

  • Veiledning, rådgivning og kompetanseheving til ledere og medarbeidere, verneombud og tillitsvalgte
  • Bistand til konflikthåndtering i konkrete saker
  • Kartlegging av konflikter, rapportering, samt oppfølgingsarbeid
  • Undersøkelse, analyse og vurdering av konfliktsaker, varslingssaker knyttet til konflikter og uakseptabel atferd. Utarbeide rapport med oppsummering av funn, faglige vurderinger og anbefalinger til oppdragsgiver vedrørende konflikthåndtering.
  • Faktaundersøkelse 
  • Kompetanseheving i konflikthåndtering, - kurs, undervisning og seminarer for bl.a. ledere, tillitsvalgte og verneombud, medarbeidere, HR-avdelinger
  • Bistand til å utarbeide interne prosedyrer for konflikthåndtering, samt bistå til at disse blir gjort kjent og forstått i virksomheten 
  • Relasjonssamtaler 
  • Mekling
Button
Image
Konflikthåndtering - tre personer i et møte, dårlig kommunikasjon
Text

 "Problemene rundt bordet kan være større enn de på bordet."

"Hvis man skal lete etter feil, bruk ikke kikkert men speil."

Text

Bjørn Inge Raknes

Tlf: 95 10 47 10
Epost: bi.raknes@online.no


Postadresse:

Morviksanden 18, 5124 Morvik.

 

Elise Raknes (daglig leder)

Tlf: 95 18 18 88

Epost: elise.raknes@online.no

Googlemap
Form2
Navn
Vennligst fyll inn navnefelt
E-post
Vennligst fyll ut e-postfeltet
Kommentar
Vennligst fyll ut meldingsfelt
SEND
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon