Text

 Vi har spesialkompetanse på håndtering av konflikter og mobbing/trakassering,

kartlegginger, lederutvikling, teambygging, arbeidsmiljø, utviklingsprosesser og kommunikasjon.


 "Målet - veien - turen"

Text

Leder- og ledelsesutvikling

Text

Tilnærming og arbeidsmåte

Sammen med kunden skreddersyr vi meget gode opplegg og prosesser for leder- og ledelsesutvikling. Raknes har solid kompetanse på, og omfattende erfaring med, utvikling av ledere og ledergrupper. Dette med store og små virksomheter, fra mindre ledergrupper til lederutviklingsprogram med over 200 ledere, og over tidsrom fra tre måneder til over to år.

 

Det legges vekt på å tilpasse lederutviklingen til den enkelte virksomhet sine behov, utfordringer og situasjon, og gjennom dette sikre at leder- og ledelsesutvikling blir praktisk nyttig, utviklende og verdiskapende - både for den enkelte leder og organisasjonen.Text

Temaområder som kan vektlegges er blant annet:

 • Rolleforståelse og forventninger til ledere
 • Konflikthåndtering og håndtering av samarbeidsutfordringer
 • Ledelseteori og modeller
 • Samstemt lederpraksis, utarbeidelse av lederprinsipper
 • Ledergruppeutvikling og teambygging
 • Relasjonsorientert ledelse
 • Resultatorientering
 • Endrings- og utviklingsorientering
 • Individuell lederutvikling, personlig utvikling som leder
 • Omstillingsprosesser og endringsprosesser
 • Kulturelle utfordringer, leder som kulturbygger
 • Håndtering av konkrete utfordringer i virksomheten
 • Medarbeideroppfølging
 • Vanskelige og nødvendige samtaler
 • Konflikthåndtering
 • Håndtering av personalsaker
 • Håndtering av mobbing og trakassering
Button
Image
Lederutvikling - utsikt mot fjelltoppene i Rondane
Text
 "Ett er sjøkart at forstå, et annet skip å føre."
(Ludvig Holberg)
Text

Bjørn Inge Raknes

Tlf: 95 10 47 10
Epost: bi.raknes@online.no


Postadresse:

Morviksanden 18, 5124 Morvik.

 

Elise Raknes (daglig leder)

Tlf: 95 18 18 88

Epost: elise.raknes@online.no

Googlemap
Form2
Navn
Vennligst fyll inn navnefelt
E-post
Vennligst fyll ut e-postfeltet
Kommentar
Vennligst fyll ut meldingsfelt
SEND
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon