Text

 Vi har spesialkompetanse på håndtering av konflikter og mobbing/trakassering,

kartlegginger, lederutvikling, teambygging, arbeidsmiljø, utviklingsprosesser og kommunikasjon.


 "Målet - veien - turen"

Text

Utviklings- og endringsprosesser

Text

Raknes Organisasjonspsykologi AS har omfattende erfaring med, og solid kompetanse på, utviklings- og endringsarbeid. Dette både på organisasjonsnivå, gruppenivå, relasjonsnivå og personlig utvikling.


Organisajonsnivå

organisasjonsnivå kan det blant annet dreie seg om organisasjonsutvikling, omorganisering, sammenslåing, flytteprosesser, kulturutvikling oe kulturendring, klima for kreativitet, implementering av nye systemer/prosedyrer/ arbeidsmåter, arbeid med visjoner/verdier/strategier, oppfølging etter arbeidsmiljøkartlegginger, og videreutvikling av ledelse og medarbeiderskap i virksomheter.

Gruppenivå

gruppenivå kan det eksempelvis handle om teambygging/lagbygging, ledergruppeutvikling, ulike forbedringsprosesser på avdelingsnivå, rolleforståelse og forventningsavklaring, samarbeidsutvikling, medarbeiderutvikling, klima og arbeidsmiljø, stressmestring, kulturelle utfordringer, og konflikthåndtering.

Relasjonsnivå

relasjonsnivå kan det blant annet legges vekt på å utvikle bedre samhandling, kommunikasjon og tillitsforhold mellom medarbeidere - eller mellom leder-medarbeider, konflikthåndtering, håndtering av mobbing og trakassering, og avklare roller og forventninger.

Indivinivå / Personlig nivå

På det personlige nivå kan temaområder eksempelvis være personlig utvikling som leder eller medarbeider, stressmestring, kommunikasjonstrening, selvinnsikt og menneskekunnskap, og øke den relasjonelle kompetansen.


I utviklingsarbeidet benyttes relevant teori, og anerkjente metoder og verktøy. Vi har solid kompetanse på, og lang erfaring med, Jungiansk persontypeteori (MBTI og JTI) til bruk i lagbygging og personlig utvikling. 


Button
Image
Endringsprosesser og omstillingsprosesser - naturen i endring, tåken letter og perspektivet blir klart
Text

«Den som har begge beina på jorda står stille.» 
(Tor Åge Bringsværd).
«Vi må konsentrere oss om fremtiden, det er der vi skal være resten av livet.»
(Mark Twain). 

Text

Bjørn Inge Raknes

Tlf: 95 10 47 10
Epost: bi.raknes@online.no


Postadresse:

Morviksanden 18, 5124 Morvik.

 

Elise Raknes (daglig leder)

Tlf: 95 18 18 88

Epost: elise.raknes@online.no

Googlemap
Form2
Navn
Vennligst fyll inn navnefelt
E-post
Vennligst fyll ut e-postfeltet
Kommentar
Vennligst fyll ut meldingsfelt
SEND
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon