Vi har spesialkompetanse på håndtering av konflikter og mobbing/trakassering,
kartlegginger, lederutvikling, teambygging, arbeidsmiljø, utviklingsprosesser og kommunikasjon.

"Målet - veien - turen"

Våre verdier 

KOMPETANSE - RESPEKT - PROFESJONALITET

Om selskapet

Raknes Organisasjonspsykologi AS har siden 2001 levert et bredt spekter av organisasjonspsykologiske tjenester av høy kvalitet til offentlige og private virksomheter. Bjørn Inge Raknes er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og har meget lang erfaring innen organisasjonspsykologi.

Les mer

Konflikthåndtering

Konflikter og samarbeidsutfordringer kan oppstå når mennesker samhandler. Konflikter er ikke uvanlig og er heller ikke utelukkende negative - selv om det å være involvert i en konflikt ofte oppleves som ubehagelig og belastende. Gjennom konstruktiv konflikthåndterning kan konflikten gi positive konsekvenser - blant annet læring og utvikling, problemløsing, bedre kommunikasjon, mestringsfølelse, større selvinnsikt, mer kreativitet, høyere engasjement, bedre arbeidsmiljø og mer konstruktiv samhandling. Konflikthåndtering er ett av Bjørn Inge Raknes sine spesialområder. Ta kontakt for en samtale om behov og løsninger!

Les mer

Lederutvikling

Sammen med kunden tilpasser og gjennomfører vi meget gode opplegg for leder- og ledelsesutvikling. Bjørn Inge Raknes har omfattende erfaring med lederutvikling og utvikling av ledergrupper. Dette både med store og små virksomheter, fra mindre ledergrupper til lederutviklingsprogram med over 200 ledere, og over tidsrom fra tre måneder til over to år. Det legges vekt på å skreddersy lederutviklingen til den enkelte virksomhets behov og situasjon, og gjøre denne praktisk nyttig, utviklende og verdiskapende - både for den enkelte leder og organisasjonen. Ta kontakt for en samtale om behov og løsninger!

Les mer

Mobbing og trakassering

Bjørn Inge Raknes har betydelig erfaring med, og kompetanse i, mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Dette både forskningsmessig, og ikke minst fra mange konkrete saker fra sin omfattende praksis. Håndtering av mobbing og trakassering er ett av Raknes sine spesialområder. Ta kontakt for en samtale om behov og løsninger! 

Les mer