Personvernerklæring

1. Generelt

Raknes Organisasjonspsykologi AS gir informasjonssikkerhet og personvern høy prioritet. Vår behandling av personopplysninger skal være lovlig, rettferdig og gjennomsiktig. Vi er forpliktet til å beskytte og respektere personvernet, og er underlagt reglene i personopplysningsloven, og regler om konfidensialitet og informasjonssikkerhet.Til hovedsiden