Vi har spesialkompetanse på håndtering av konflikter og mobbing/trakassering,
kartlegginger, lederutvikling, teambygging, arbeidsmiljø, utviklingsprosesser og kommunikasjon.

"Målet - veien - turen"

Om Bjørn Inge Raknes

Bjørn Inge Raknes er psykolog og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, har førstelektorkompetanse i fagområdet arbeids- og organisasjonspsykologi, og har europeisk spesialistsertifikat i arbeids- og organisasjonspsykologi. Siden 1991 har han opparbeidet en omfattende og bred erfaring innenfor det organisasjonspsykologiske fagfeltet. Etter embetsstudiet i psykologi var Bjørn Inge fem år ved Universitetet i Bergen (UiB) - som oppdragsforsker ved Forskningssenter for arbeidsmiljø, helse og sikkerhet (FAHS) og doktorgradsstipendiat.

Det forskningsmessige spesialområde har vært mobbing og trakassering, seksuell trakassering og konflikter – men han har også forsket blant annet på klima for kreativitet, psykososialt arbeidsmiljø og sykefravær. Bjørn Inge var en initiativtaker og drivkraft i å etablere forskning på mobbing i arbeidslivet i Norge.

Etter fem år ved UiB ble han ansatt og partner ved ISU AS (Institutt for samarbeid og utvikling), senere tilknyttet Senter for krisepsykologi, for så å etablerte egen virksomhet i 1998. Bjørn Inge har omfattende erfaring og betydelig kompetanse innen mobbing, trakassering, seksuell trakassering, konflikthåndtering, samt samarbeids- og arbeidsmiljøutfordringer.

Raknes er medforfatter på flere bøker og en rekke vitenskapelige artikler. Han har omfattende undervisnings-, foredrags,- og kurserfaring fra blant annet UiB, BI og andre høyskoler, og har hatt en rekke bedriftsinterne kurs og seminarer. Det siste blant annet for ledere, medarbeidere, HR-avdelinger, fagforeninger, tillitsvalgte og verneombud.


Av arbeidsområder kan blant annet nevnes:

 • Konflikthåndtering
 • Mobbing og trakassering
 • Seksuell trakassering
 • Kurs, undervisning, opplæring og foredrag
 • Leder- og ledelsesutvikling
 • Veiledning, rådgivning og støttesamtaler
 • Samarbeidsutvikling
 • Team- og lagbygging
 • Kommunikasjon og tilbakemelding
 • Vanskelige og nødvendige samtaler
 • Medarbeideroppfølging
 • Sykefraværsoppfølging og reduksjon av sykefravær
 • Klima og organisasjonskultur
 • Arbeidsmiljøkartlegginger og arbeidsmiljøutvikling
 • Endrings- og omstillingsprosesser
 • Utviklingsarbeid på organisasjons-, gruppe og individnivå
 • Stressmestring
 • Oppfølging etter kriser