Vi har spesialkompetanse på håndtering av konflikter og mobbing/trakassering,
kartlegginger, lederutvikling, teambygging, arbeidsmiljø, utviklingsprosesser og kommunikasjon.

"Målet - veien - turen"

Kartlegging

Raknes Organisasjonspsykologi AS gjennomfører ulike kartleggingsoppdrag og undersøkelser.

Dette blant annet i forhold til:

  • Konflikter og konflikthåndtering
  • Mobbing og trakassering
  • Varslingssaker
  • Arbeidsmiljø
  • Sykefravær
  • Teamfungering
  • Ledergrupper
  • Partssamarbeidet mellom ledelsen og tillitsvalgte
  • Persontyper

Hovedsakelig benyttes kvalitativ metodikk (intervjuer), men karlegging kan også gjøres med kvantitativ metodikk (spørreskjema). Etter kartlegging kan det utarbeides en rapport med oppsummering, faglig vurderinger og analyser, konklusjon og anbefaling av tiltak.

En kartlegging gir et grunnlag for avklaringer og beslutninger vedrørende tiltak og oppfølging. Det viktigste er imidlertid en konstruktiv, målrettet, systematisk og effektiv oppfølging etter en kartlegging og rapportering. Raknes Organisasjonspsykologi AS har omfattende erfaring med diverse oppfølgingsarbeid etter kartlegginger – både på organisasjons-, gruppe-, relasjons- og individnivå.

Ta kontakt for en samtale om behov og løsninger.

 "Det viktigste er ikke å finne ut hvem som har rett, men hva som er rett.

(Thomas Huxley).

«Det finnes ingen evige fakta og der er ingen absolutte sannheter.»

(Friedrich Nietzsche).