Utviklings- og endringsprosesser

Raknes Organisasjonspsykologi AS har omfattende erfaring med, og solid kompetanse på, utviklings- og endringsarbeid. Dette både på organisasjonsnivå, gruppenivå, relasjonsnivå og personlig utvikling.

Organisajonsnivå

organisasjonsnivå kan det blant annet dreie seg om organisasjonsutvikling, omorganisering, sammenslåing, flytteprosesser, kulturutvikling oe kulturendring, klima for kreativitet, implementering av nye systemer/prosedyrer/ arbeidsmåter, arbeid med visjoner/verdier/strategier, oppfølging etter arbeidsmiljøkartlegginger, og videreutvikling av ledelse og medarbeiderskap i virksomheter.

Gruppenivå

gruppenivå kan det eksempelvis handle om teambygging/lagbygging, ledergruppeutvikling, ulike forbedringsprosesser på avdelingsnivå, rolleforståelse og forventningsavklaring, samarbeidsutvikling, medarbeiderutvikling, klima og arbeidsmiljø, stressmestring, kulturelle utfordringer, og konflikthåndtering.

Relasjonsnivå

relasjonsnivå kan det blant annet legges vekt på å utvikle bedre samhandling, kommunikasjon og tillitsforhold mellom medarbeidere - eller mellom leder-medarbeider, konflikthåndtering, håndtering av mobbing og trakassering, og avklare roller og forventninger. 

Indivinivå / Personlig nivå

På det personlige nivå kan temaområder eksempelvis være personlig utvikling som leder eller medarbeider, stressmestring, kommunikasjonstrening, selvinnsikt og menneskekunnskap, og øke den relasjonelle kompetansen.

I utviklingsarbeidet benyttes relevant teori, og anerkjente metoder og verktøy. Vi har solid kompetanse på, og lang erfaring med, Jungiansk persontypeteori (MBTI og JTI) til bruk i lagbygging og personlig utvikling. 

Ta kontakt for en samtale om behov og løsninger.

«Den som har begge beina på jorda står stille.» 

(Tor Åge Bringsværd).

«Vi må konsentrere oss om fremtiden, det er der vi skal være resten av livet.»

(Mark Twain).