Vi har spesialkompetanse på håndtering av konflikter og mobbing/trakassering,
kartlegginger, lederutvikling, teambygging, arbeidsmiljø, utviklingsprosesser og kommunikasjon.

"Målet - veien - turen"

Tjenester

Raknes Organisasjonspsykologi leverer organisasjonspsykologiske tjenester som:

 • Kurs, seminarer, foredrag, undervisning, kompetanseoverføring
 • Veiledning og coaching – individuelt og i grupper
 • Rådgivning
 • Kartlegginger, undersøkelser, utredninger
 • Prosessledelse og fasilitering
 • Organisasjonsutvikling – planlegging og evaluering
 • Intervensjon, oppfølgingsarbeid og gjennomføring av organisasjonsutviklingstiltak
 • Støttesamtaler og oppfølging etter kriser
Raknes Organisasjonspsykologi gir deg overblikk - utsikt over Gudbrandsdalen

Konflikthåndtering, mobbing og trakassering

Konflikthåndtering og håndtering av samarbeidsutfordringer er områder der vi gjennom en lang praksis har opparbeidet en meget høy kompetanse. Mobbing, trakassering, seksuell trakassering, varsel og varsling er også områder der vi har en betydelig erfaring og har opparbeidet spesielt høy kompetanse.

Noen andre områder vi har lang erfaring med og høy kompetanse på:

 • Leder- og ledelsesutvikling, lederstøtte
 • Teamutvikling og lagbygging
 • Kommunikasjon, tilbakemelding
 • Vanskelige og nødvendige samtaler
 • Samarbeidstrening og samarbeidsutvikling
 • Partssamarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte
 • Arbeidsmiljøutvikling, psykososialt arbeidsmiljø, organisering
 • Organisasjonskultur og klima, klima for kreativitet
 • Stressmestring
 • Medarbeidersamtaler, - opplæring og strukturering
 • Utviklingsarbeid på organisasjons-, gruppe-, relasjons- og individnivå
 • Endrings- og omstillingsprosesser
 • Medarbeiderutvikling (personlig utvikling, motivasjon)
 • Krise- og katastrofepsykologi, psykologisk debriefing
 • Bistand i rekrutteringsprosesser
Ta kontakt for en samtale om behov og løsninger.

 "Vi har alltid tid nok, om vi bare vil bruke den rett."

(Goethe)