Vi har spesialkompetanse på håndtering av konflikter og mobbing/trakassering,
kartlegginger, lederutvikling, teambygging, arbeidsmiljø, utviklingsprosesser og kommunikasjon.

"Målet - veien - turen"

Teambygging og lagbygging

Raknes Organisasjonspsykologi AS bistår med lagbygging og teambygging av nye eller etablerte team eller team. Dette kan blant annet være ledergrupper, avdelinger, prosjektgrupper, arbeidsgrupper eller styrer.

Fokus kan eksempelvis være på strukturer og gode prosesser i teamet, møter, bevisstgjøre kvaliteter og videreutvikle disse, teamkartlegging, kartlegge kommunikasjon og samhandling, forbedre samspillet og gruppeprosesser, konflikthåndtering, håndtere samarbeidsutfordringer, utarbeide forpliktende samarbeidsavtaler, skape merverdi i samhandling og effektivitet. Vi har solid kompetanse på, og lang erfaring med, Jungiansk persontypeteori (MBTI og JTI) til bruk i lagbygging og personlig utvikling. 

Ta kontakt for en samtale om behov og løsninger.

 "Vi hjelper dere å toppe laget!"