Vi har spesialkompetanse på håndtering av konflikter og mobbing/trakassering,
kartlegginger, lederutvikling, teambygging, arbeidsmiljø, utviklingsprosesser og kommunikasjon.

"Målet - veien - turen"

Kurs og seminar - kompetanseheving

Sammen med kunden tilpasser og skreddersyr vi kurs, seminarer, foredrag og undervisning.

Kompetanseheving kan blant være annet for ledergrupper, avdelinger, samtlige medarbeidere i en virksomhet, eller med ledere og tillitsvalgte for å etablere et bedre partssamarbeid internt.

Varighet fra en time til flere dager. Kurs og seminarer holdes også for fagforeninger eller interesseorganisasjoner, eller tilrettelegges for definerte målgrupper som blant annet ledere, medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og HR.

Tema kan eksempelvis være:

 • Konflikthåndtering
 • Mobbing og trakassering, seksuell trakassering
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Arbeidsmiljøloven
 • Håndtering av varslingssaker
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Vanskelige og nødvendige samtaler
 • Stressmestring
 • Teamutvikling og lagbygging
 • Organisasjonsutvikling, endringsarbeid og diverse utviklingsarbeid – på organisasjonsnivå, avdelingsnivå og personlig utvikling
 • Konstruktiv kommunikasjon og samhandling i partssamarbeidet (ledelse – tillitsvalgte)
Ta kontakt for en samtale om behov og løsninger.

 "Den som tror den er ferdig utlært er ikke utlært, men ferdig."

(Svein Kile)

"Ikke noe her i verden er så rettferdig fordelt som forstanden, - alle tror de har fått nok."

(Jacquer Tati)